skip to Main Content

Veel Poolse arbeidsmigranten vinden hun weg naar bedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouw, zorg, bouw en internationale handel. Qua communicatie gaat het soms mis. En dat heeft alles te maken met de taalverschillen, maar niet in de laatste plaats ook met de cultuurverschillen.

  • Medewerkers begrijpen de werkinstructies niet, wat kan leiden tot een onveilige situatie.
  • Het werk duurt langer dan u gepland hebt (en dat kost geld).
  • Medewerkers kunnen geen administratieve formaliteiten doen, zoals betermeldingen.
  • Een conflict met een Nederlandstalige collega loopt onnodig uit de hand.

Voor een ontspannen omgang met elkaar hoef je elkaars taal echt niet vloeiend te spreken. Omdat de meeste Nederlandse medewerkers de Engelse taal redelijk beheersen is het goed om de Poolse medewerkers de basis van de Engelse taal te leren, toegespitst op de specifieke situatie van uw bedrijf.

Uw medewerkers zullen beter met elkaar kunnen samenwerken. Dat is natuurlijk goed voor de sfeer, maar ook voor de voortgang van het werk én de veiligheid binnen uw bedrijf.

Deze taalcursus Engels wordt online gegeven (één-op-één lessen met een eigen taaltrainer of in een kleine groep). Onze professionele taaltrainer Katarzyna Schoonheim-Stypulkowska geeft de lessen via GoToMeeting. Een eenvoudige en effectieve manier van leren.

taaltraining engels

Live online één-op-één lessen, de voordelen:

  • De locatie speelt geen rol.
  • Je kiest een tijdstip dat voor jou passend is.
  • Je bepaalt je eigen tempo.
  • Maatwerk m.b.t. het niveau en vakgebied.
  • Je kunt goed de luister- en spreekvaardigheid oefenen.
  • Je ontvangt extra online opdrachten.

Taalniveau medewerkers bepaalt tempo

De training is maatwerk. Dat wil zeggen dat zowel het tempo als de inhoud wordt afgestemd op uw medewerkers. Tijdens de eerste les wordt daarom geïnventariseerd hoe hun kennis en spreekvaardigheid is. De lessen vinden plaats in het tempo dat uw medewerkers als prettig en uitdagend ervaren.

Voordat de taaltraining start, bespreken we welke specifieke taaleisen er zijn. Wat hebben uw medewerkers nodig? Waar ervaren zij problemen? Wat wilt u dat zij goed begrijpen? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen wordt de training verder ingevuld qua onderwerpen, woordenschat, grammatica, etc.

E-Coaching

Tijdens de duur van de training kunnen uw medewerkers hun taalvragen stellen via e-mail. Bijvoorbeeld over de betekenis van een bepaald Engels woord of de Engelse vertaling van een Pools woord. Binnen 48 uur krijgt hij of zij antwoord op de vraag.

Deze e-coaching houdt het leerproces van uw deelnemers op gang en stimuleert hen om actief aan de slag te blijven met het Engels. Daardoor wordt het leren van deze vreemde taal voor hen nóg makkelijker. En met nóg sneller resultaat: meer begrip op de werkvloer!

Onze cursussen komen in aanmerking voor een Colland subsidie.

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor trainingen die bijdragen aan een betere taalvaardigheid van jouw werknemers. Het is niet nodig dat de werknemer Nederlands als moedertaal heeft (ook (arbeids)migranten komen in aanmerking voor deze subsidie). Onze cursussen komen in aanmerking voor diverse subsidieregelingen (ook onze live online lessen).

De verschillende subsidieregelingen (afhankelijk van de branche en training)

Wij werken samen met:

© - Op al onze trainingen en workshops berust copyright.
Niets van onze trainingen, workshops en lesmateriaal mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Language Switch.