skip to Main Content

Onze cursussen kunnen in aanmerking komen voor diverse subsidies, zoals bijv. Handel Groeit, STOOF, OTIB, Colland Arbeidsmarkt.

Colland Arbeidsmarkt

Colland is een samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector. Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden.

Hiermee draagt het fonds Colland Arbeidsmarkt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, het naleven van de arbeidsvoorwaarden en  levert het een bijdrage aan een optimale werking van de arbeidsmarkt.

U kunt als tegemoetkoming in de kosten een subsidie bij het fonds aanvragen. Dit doet u via het Colland Administratie Systeem (CAS).

Meer informatie kun je vinden op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Voor wie?

De cursusgroepenregeling is beschikbaar voor diverse sectoren, zoals bloembollengroothandel, bos en natuur, dierhouderij, glastuinbouw, groenvoeder- en drogerijen, hoveniers, open teelten bloembollen, open teelten landbouw, open teelten tuinbouw, open teelten boomkwekerij en de paddenstoelenteelt. Ook is er subsidie mogelijk voor individuele cursussen, bijv. via een live stream zoals Skype.

Language Switch, Agata Wolters is niet aansprakelijk voor het door de opdrachtgever niet of niet volledig voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de subsidieverlening.