Subsidies

Duurzame inzetbaarheid van werknemers
Onze cursussen kunnen in aanmerking komen voor diverse subsidies, zoals bijv. Handel Groeit, STOOF, OTIB, Colland Arbeidsmarkt.
Colland Arbeidsmarkt
Voor wie?
De cursusgroepenregeling is beschikbaar voor diverse sectoren, zoals bloembollengroothandel, bos en natuur, dierhouderij, glastuinbouw, groenvoeder- en drogerijen, hoveniers, open teelten bloembollen, open teelten landbouw, open teelten tuinbouw, open teelten boomkwekerij en de paddenstoelenteelt. Ook is er subsidie mogelijk voor individuele cursussen, bijv. via een live stream zoals Skype.
Language Switch, Agata Wolters is niet aansprakelijk voor het door de opdrachtgever niet of niet volledig voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de subsidieverlening.