skip to Main Content

Onze cursussen komen in aanmerking voor diverse subsidies, zoals bijv. Handel Groeit, STOOF, OTIB, Colland Arbeidsmarkt. Heeft u vragen over de mogelijkheden voor subsidies, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Colland Arbeidsmarkt

Colland is een samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector. Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden.

Hiermee draagt het fonds Colland Arbeidsmarkt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, het naleven van de arbeidsvoorwaarden en  levert het een bijdrage aan een optimale werking van de arbeidsmarkt.

U kunt als tegemoetkoming in de kosten een subsidie bij het fonds aanvragen. Dit doet u via het Colland Administratie Systeem (CAS).

Voor wie?

De cursusgroepenregeling is beschikbaar voor diverse sectoren, zoals bloembollengroothandel, bos en natuur, dierhouderij, glastuinbouw, groenvoeder- en drogerijen, hoveniers, open teelten bloembollen, open teelten landbouw, open teelten tuinbouw, open teelten boomkwekerij en de paddenstoelenteelt. Ook is er subsidie mogelijk voor individuele cursussen, bijv. via een live stream zoals Skype.

Taalcursussen Nederlands en Pools

  • Open teelt / Tuinbouw / Landbouw / Bloembollen – 85%
  • Glastuinbouw – 60%
  • Paddenstoelenteelt – 90%

Language Switch, Agata Wolters is niet aansprakelijk voor het door de opdrachtgever niet of niet volledig voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de subsidieverlening.