skip to Main Content

Een teamleider leert van zijn team

Een Teamleider Leert Van Zijn Team

Cultuur verrijkt ons allemaal… Om in een ander land goed uit de verf te komen is het van belang op de hoogte te zijn van gewoontes, normen en waarden en om de vreemde taal te leren. Op deze manier kan je goed communiceren en zul je met de lokale bevolking kunnen opschieten. Andersom geldt dit ook voor het omgaan met de buitenlandse werknemers die in ons land komen werken en wonen.

Zou het mogelijk zijn dat een teamleider door goed naar zijn team te kijken en te luisteren ook van hen kan leren?