Van Polen mag de ‘baas’ best veel meer verdienen

polen-asperges-steken-in-nederland-670x377
Poolse medewerkers zijn eraan gewend dat hun leidinggevenden meer invloed en macht hebben dan zij. Ze accepteren gewoon dat jij als manager of voorman de gang van zaken binnen het bedrijf bepaalt. Dat jij meer voorrechten hebt dan zij is hun ogen volstrekt normaal.

Waarom zijn Polen zo volgzaam?

Hoe komt het toch dat Polen zo volgzaam zijn, in tegenstelling tot veel andere Noordwest-Europese werknemers?

Een deel van de verklaring is dat Polen lang een communistisch land is geweest, van 1945 tot 1989. Dat is helemaal niet zo lang geleden, en voor de Polen die hierheen komen om te werken is het ook nog heel erg dichtbij. Die geschiedenis heeft nog steeds invloed op hun mentaliteit en werkhouding.

De arbeidsverhoudingen zijn in Polen heel anders dan hier in Nederland, dat is een erfenis van het Poolse communisme. Poolse werknemers zijn er helemaal niet aan gewend dat iemand hun mening vraagt of tegenspreekt. Onder het communisme besliste de Staat, en werd eigen initiatief of een eigen mening bepaald niet op prijs gesteld. Integendeel.

Als het erop lijkt dat jouw medewerkers onzelfstandig, ongeïnteresseerd of passief zijn, dan komt dat doordat ze zich veilig voelen in de groep. Het collectief draagt immers de verantwoordelijkheid, niet zijzelf als individu. Dat is precies zoals het vroeger onder het communisme was.

Daarnaast spelen van oudsher autoriteit en hiërarchie een grote rol in Polen, ook door de sterke invloed van de rooms-katholieke kerk. Het zit nog steeds niet in het DNA van de Poolse samenleving om proactief te zijn.

Jonge Polen worden nog steeds niet gestimuleerd om initiatiefrijk te zijn en vragen te stellen of hun mening te geven. Dat leren ze thuis niet, niet op school en ook niet op hun werk. Daar leren ze juist dat ze hun mond dicht moeten houden en moeten luisteren naar hun meerderen. Zo werkt dat in de hiërarchie.

Sinds 2004 is Polen lid van de EU. Vooral de laatste jaren reizen steeds meer Poolse arbeidskrachten naar bijvoorbeeld Nederland om daar te gaan werken. Dat wordt door werkgevers zeer gewaardeerd, want Polen staan bekend als harde werkers. Naast de taalbarrière zijn er echter ook cultuurverschillen die tot misverstanden kunnen leiden op de werkvloer. Daarom is het belangrijk om deze verschillen in werkcultuur te onderkennen zodat je ze kunt overbruggen. Tot profijt van zowel het Nederlandse bedrijf als de Poolse medewerker.

Meer weten?

Ook veiliger en efficiënter werken met jouw internationale collega’s?
Neem vandaag nog contact op!

Delen