skip to Main Content

‘Taalcursussen leveren winst op voor werkgever én werknemer’

Marlous Janssens-Homan, HR-adviseur bij Group of Butchers:

Passie voor hoogwaardige en verse vleeswaren; dat staat centraal bij Group of Butchers. Maar het leveren van een goed product vraagt ook om een goede communicatie. Sinds drie jaar volgen buitenlandse medewerkers daarom taalcursussen via Language Switch. Group of Butchers koos voor Language Switch vanwege de betrokkenheid, de goede kwaliteit en de professionele aanpak.

taalcursus Group of Butchers

“Als Group of Butchers focussen we op de ontwikkeling en de productie van hoogwaardige, verse vleeswaren voor onder meer de retail, de out-of-home-markt en (airline)catering. Dit doen we met ruim driehonderd medewerkers, verdeeld over vijf productielocaties in Nederland en België. Minstens één op de zes mensen die bij ons werken, heeft een anderstalige achtergrond. Het gaat dan vooral om uitzendkrachten, die we inzetten voor ondersteunende of routinematige werkzaamheden; denk aan inpakken en etiketteren. Maar mensen kunnen altijd doorgroeien; we willen onze medewerkers zoveel mogelijk ontwikkelingsmogelijkheden bieden.”

Volledige ontzorging

“Agata Wolters van Language Switch gaf al in 2015 een cursus Nederlands aan onze Poolse collega’s. Ook volgden enkele leidinggevenden binnen ons bedrijf toen een basiscursus Pools. Op deze manier wilden we hen extra handvatten bieden om te communiceren met onze buitenlandse medewerkers. Toen we in 2017 weer taalcursussen besloten te gaan geven, hebben we drie bedrijven benaderd. Uiteindelijk viel de keuze wederom op Language Switch, vanwege de goede kwaliteit, de aantrekkelijke prijs en de betrokkenheid. Ook de professionele aanpak, de duidelijke website en het goede lesmateriaal speelden mee in de keuze. De taalcursussen van Language Switch zijn prima verzorgd en de taaldocenten zijn erg betrokken; ze kennen alle cursisten persoonlijk. Ook kunnen deelnemers gebruikmaken van een online leeromgeving. En wie op zoek is naar meer uitdaging, kan extra opdrachten uitvoeren. Dat is ideaal! Als werkgever worden we tussentijds op de hoogte gehouden van de voortgang. Verder hebben we vrijwel nergens omkijken naar; we worden volledig ontzorgd!”

Betrokkenheid en commitment

“Inmiddels hebben bijna veertig collega’s via Language Switch een cursus Nederlands gevolgd. De basiscursus is verplicht, daarna staat het medewerkers vrij om een vervolgcursus te doen. De CAO Vleeswarenindustrie schrijft voor dat we anderstalige medewerkers een taalcursus moeten aanbieden. Maar de wettelijke verplichting is niet het enige: we vinden het ook belangrijk dat onze buitenlandse mensen de taal spreken. Dit verbetert de communicatie binnen ons bedrijf. Daarbij hebben we inmiddels een grote groep Poolse collega’s in vaste dienst, waarvan de meesten zich in Nederland willen vestigen. De taal spreken is een must om goed te kunnen integreren; daarin willen we onze medewerkers faciliteren. Tegelijkertijd waarderen zij het dat wij als bedrijf in hen investeren; ze voelen zich serieus genomen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en commitment. Er is dus sprake van een win-winsituatie.”

Extra stimulans

“De ervaring leert dat er meer animo is als de Nederlandse lessen in groepsverband worden gegeven. In het begin stimuleerden we mensen om zelf Nederlandse lessen te gaan volgen, maar dat werkte niet. Pas toen wij als bedrijf het initiatief namen om de cursussen te organiseren, meldden medewerkers zich aan. Ik kan andere bedrijven daarom aanraden om de cursussen ‘in company’ aan te bieden; mensen hebben een extra stimulans nodig. Belangrijk is wel dat het aanleren van de nieuwe taal ook buiten de cursusruimte doorgaat. Bijvoorbeeld tijdens de pauzes of thuis. Pas door een taal in alle situaties te spreken, leer je ‘m echt!”

taalcursus Group of Butchers