De beweegredenen van de Poolse migratie

poolse-arbeidsmigranten-in-Nederland-lr-670x377
Elk jaar komen duizenden Polen naar Nederland om hier te werken en te wonen. Wat is hun motief om hier naartoe te komen? En hoe zien zij hun toekomst in Nederland?

De cijfers

Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004, is het aantal Polen in Nederland snel gestegen, dat blijkt uit cijfers van het CBS. De handel met Polen is sindsdien ook meer dan verdubbeld. Uit het SCP-rapport ‘Bouwend aan een toekomst in Nederland’, dat in april 2018 is gepubliceerd, blijkt dat per 1 januari 2017 circa 160.000 Polen ingeschreven stonden in het bevolkingsregister en dat er nog ca. 90.000 Polen zijn die hier wel werken, maar niet staan ingeschreven in het bevolkingsregister.

De meeste Polen verbleven de afgelopen jaren in Noord-Brabant, Flevoland, Limburg en Zuid-Holland. Dat komt omdat deze gebieden een grote landbouw- of industriesector kennen. Ook blijkt dat driekwart van de Poolse migranten betaald werk heeft. Dit is ongeveer gelijk bij autochtone Nederlanders (77%). Per saldo komen er sinds 2007 jaarlijks ongeveer 10 duizend Polen bij in Nederland. De laatste jaren neemt het aantal Polen in Nederland wat af vanwege een oplopend vertrek uit Nederland.

Immigratie, emigratie en migratiesaldo van Polen, 1995-2017 (absolute aantallen)

De drijfveer van de Poolse migranten

Emigratie vanuit een economische drijfveer betreft twee categorieën migranten.

  • De eerste bestaat voornamelijk uit mensen die in Polen misschien wel werk kunnen vinden in sectoren zoals de bouw, industrie en land- en tuinbouw, maar daar in Nederland beter voor worden betaald. Zij hebben dan minder financiële zorgen dan wanneer zij in Polen werken. In Nederland zijn in vergelijking met andere migrantengroepen in deze sectoren meer Polen werkzaam.
  • Een andere groep migranten zijn Polen die goed opgeleid zijn. Vaak zijn ze gefrustreerd en teleurgesteld door het ontbreken van passende carrièrevooruitzichten in Polen. Ze vertrekken met de hoop op het vinden van een ambitieuzere en beter betaalde baan. Ondanks het feit dat veel Poolse werknemers een goede opleiding hebben gehad, werken zij in Nederland vaak toch niet in de banen waarvoor zij zijn opgeleid.

Integratie en de Nederlandse taal

De meeste Poolse migranten hebben zeker in het begin moeite met de Nederlandse taal. Wel gaan de Poolse migranten steeds vaker op Nederlandse les. De Polen die verwachten ook op de wat langere termijn nog in Nederland te wonen, spreken het Nederlands beter en hebben vaker een taalcursus gevolgd. Binnen de Poolse groep heeft 25 tot 30% nooit of nauwelijks contact met autochtone Nederlanders terwijl een groot deel van deze Poolse migranten (44%) wel graag meer contact wil.

Ook op de werkvloer is integratie en het leren van de Nederlandse taal heel belangrijk. Bedrijven die Poolse medewerkers in dienst hebben zijn vooral tevreden met hun werk en werkhouding. Door ze te motiveren de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen, zullen de Poolse medewerkers zich sneller thuis voelen en beter presteren.

In elke groep zijn potentiële groepsleiders te vinden. Aan deze gemotiveerde groep Polen worden steeds meer verantwoordelijke taken toevertrouwd. Zij krijgen vaak een andere functie binnen de bedrijven zoals bijvoorbeeld productieleider of teamleider. Ze zien dan ook de kans om opgeleid te worden en als een gekwalificeerde werknemer verder te kunnen groeien met een kans op een nieuw begin en nieuw leven in Nederland.

Ook veiliger en efficiënter werken met jouw internationale collega’s?
Neem vandaag nog contact op!

Delen