8. Effectieve gesprekken in internationale teams (deel 2/2)

De cursisten leren in korte tijd de noodzakelijke gespreksvaardigheden. En dat niet alleen: door zich te verplaatsen in hun toekomstige gesprekspartners ontstaat er als vanzelf meer begrip voor de ander.

Het tweede deel van deze module bestaat uit vier blokken.

Blok 5
Effectieve interculturele communicatie

Dit hoofdstuk gaat om het ontwikkelen van specifieke vaardigheden in de communicatie met medewerkers uit verschillende culturen.
Werken met internationale teams vergt andere skills in werving, beoordeling, talent management en andere HRM-processen, dan werken met een Nederlands team. Door inzicht in die verschillen en de bereidheid om te leren hoe je die overbrugt, creëer je meer onderling begrip en vertrouwen, en een betere werksfeer.

Blok 6
Verbale en non-verbale communicatie

In dit hoofdstuk staan we stil bij verbale en non-verbale communicatie en welke rol dit speelt in gesprekken. Bij verbale communicatie gebruik je woorden. Toch gaat dit altijd samen met non-verbale communicatie, waarin je juist geen woorden gebruikt. Wanneer je je hiervan bewust bent verlopen je gesprekken soepeler, zonder misverstanden.
Ook je intonatie is van belang: hoe je klinkt. Wanneer je daadkrachtig spreekt, neemt een werknemer sneller iets van je aan dan wanneer je hetzelfde weifelend overbrengt.

Blok 7
Vaak voorkomende gesprekken voorbereiden en voeren

In dit hoofdstuk behandelen we gesprekken die je vanuit je functie vaak moet voeren. We geven praktijkvoor- beelden van wat goed gaat en wat niet. Ook ga je hiermee oefenen. Daardoor leer je hoe je op een vanzelfsprek- ende manier zo’n gesprek, en dat schept vertrouwen. Je weet was je te wachten staat en kunt goed omgaan met je eigen emoties.

  • Denk hierbij aan functioneringsgesprek, evaluatie- of beoordelingsgesprek, loopbaangesprek, POP-gesprek, verzuimgesprek, exitgesprek, terugkeergesprek, slechtnieuwsgesprek of correctiegesprek.

Blok 8
Werken aan je zelfvertrouwen en werkplezier

In het laatste hoofdstuk werken we aan je zelfvertrouwen en werkplezier tijdens het efficiënt communiceren. Want contact met medewerkers mag natuurlijk ook leuk en ontspannen zijn. We kijken hoe je doelgericht adviezen geeft in het bedrijf. Naarmate dat meer resultaat geeft, zal je zelfvertrouwen verder groeien.

Deze training heeft tot doel de deelnemers te helpen hun communicatievaardigheden te verbeteren, interculturele uitdagingen te overwinnen en meer zelfvertrouwen en werkplezier te ervaren in hun professionele rol.

  1. Het ontwikkelen van effectieve communicatieve vaardigheden, inclusief het stellen van verschillende soorten vragen en actief luisteren.
  2. Het beheersen van diverse gesprekstechnieken, zoals de ORBS-vaardigheden, LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen), en NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander).
  3. Het leren geven en ontvangen van feedback op een constructieve manier, inclusief het omgaan met bezwaren en weerstand.
  4. Het vergroten van interculturele communicatievaardigheden en cultureel bewustzijn om effectief te kunnen communiceren met internationale medewerkers.
  5. Het begrijpen en overbruggen van culturele verschillen in HRM-processen, zoals werving, beoordeling en talent management.
  6. Het bewust worden van verbale en non-verbale communicatie en het leren beheersen van deze aspecten om gesprekken effectiever te maken.
  7. Het voorbereiden en voeren van veelvoorkomende gesprekken, zoals functioneringsgesprekken, evaluatie- of beoordelingsgesprekken, en slechtnieuwsgesprekken.
  8. Het versterken van zelfvertrouwen en werkplezier, en het leren overbrengen van signalen en adviezen die bijdragen aan groei op deze gebieden.

Meer informatie?

Download de leaflets met uitgebreide informatie per module:
© – Op al onze trainingen en workshops berust copyright.
Niets van onze trainingen, workshops en lesmateriaal mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Language Switch.
Delen

Ook veiliger en efficiënter werken met jouw internationale collega’s?
Neem vandaag nog contact op!