7. Effectieve gesprekken in internationale teams (deel 1/2)

De cursisten leren in korte tijd de noodzakelijke gespreksvaardigheden. En dat niet alleen: door zich te verplaatsen in hun toekomstige gesprekspartners ontstaat er als vanzelf meer begrip voor de ander.

Het eerste deel van deze module bestaat uit vier blokken.

Blok 1
Communicatieve vaardigheden – de basis

In dit hoofdstuk doen we eerst een nulmeting van de communicatie.
Hoe wordt er nu gecommuniceerd? Wat zijn de persoonlijke doelstellingen en verbeterwensen van de deelnemers? Daarna gaan we dieper in op vragen stellen en luisteren.

Onder meer deze zaken komen aan bod:

 • Verschil tussen open en gesloten vragen, directe en indirecte vragen.
 • Wat zijn keuzevragen en coachende vragen.
 • Actief luisteren vs. passief luisteren.
 • Hoe krijg je een goede gespreksbalans.

Blok 2
Gesprekstechnieken

In dit hoofdstuk behandelen we de basisgesprekstechnieken en de belangrijkste vier vaardigheden die daarbij horen.

 • ORBS-vaardigheden: open vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen en samenvatten.

Daarnaast bespreken we andere manieren waarop mensen met elkaar een gesprek voeren.

 • LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.
 • OMA: Oordelen, Meningen en Adviezen.
 • ANNA: Altijd Navragen, Nooit Aannemen.
 • NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander.
 • OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.
 • DIK: Denk in Kwaliteiten (of Kansen)

Blok 3
Feedback

In dit hoofdstuk behandelen we feedback geven en feedback krijgen.

 • Feedback geven: Ik-Ik-Jij-Wij.
 • Feedback krijgen: omgaan met bezwaren of tegenwerpingen.

Blok 4
Cultural awareness

Dit hoofdstuk gaat over de cultuurverschillen in gesprekken met internationale medewerkers en de manier waarop je hier rekening mee kunt gehouden.
‘Ruis op de lijn’ herkent iedere professional die werkt met verschillende culturen. Vanuit je eigen achtergrond weet je zeker dat je iets duidelijk met een collega hebt afgesproken. Maar na een tijdje blijkt dat hij de afspraak compleet anders heeft opgevat.

 • Wat zijn de oorzaken?
 • Wat zijn de gevolgen?
 • Hoe word je je bewust van deze ‘ruis’?

Deze training heeft tot doel de deelnemers te helpen hun communicatievaardigheden te verbeteren, interculturele uitdagingen te overwinnen en meer zelfvertrouwen en werkplezier te ervaren in hun professionele rol.

 1. Het ontwikkelen van effectieve communicatieve vaardigheden, inclusief het stellen van verschillende soorten vragen en actief luisteren.
 2. Het beheersen van diverse gesprekstechnieken, zoals de ORBS-vaardigheden, LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen), en NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander).
 3. Het leren geven en ontvangen van feedback op een constructieve manier, inclusief het omgaan met bezwaren en weerstand.
 4. Het vergroten van interculturele communicatievaardigheden en cultureel bewustzijn om effectief te kunnen communiceren met internationale medewerkers.
 5. Het begrijpen en overbruggen van culturele verschillen in HRM-processen, zoals werving, beoordeling en talent management.
 6. Het bewust worden van verbale en non-verbale communicatie en het leren beheersen van deze aspecten om gesprekken effectiever te maken.
 7. Het voorbereiden en voeren van veelvoorkomende gesprekken, zoals functioneringsgesprekken, evaluatie- of beoordelingsgesprekken, en slechtnieuwsgesprekken.
 8. Het versterken van zelfvertrouwen en werkplezier, en het leren overbrengen van signalen en adviezen die bijdragen aan groei op deze gebieden.

Meer informatie?

Download de leaflets met uitgebreide informatie per module:
© – Op al onze trainingen en workshops berust copyright.
Niets van onze trainingen, workshops en lesmateriaal mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Language Switch.
Delen

Ook veiliger en efficiënter werken met jouw internationale collega’s?
Neem vandaag nog contact op!