6. Praktisch leidinggeven voor Poolse teamleiders (deel 2/2)

In deze module gaan we nog dieper in op de problematiek rondom de Poolse medewerkers die in Nederland doorgroeien naar een leidinggevende positie. Vaak ontstaat er verwarring over wat er precies van ze verwacht wordt. Want in Polen wordt vaak een andere inhoud gegeven aan deze functies. In deze training leren teamleiders hoe ze effectief en positief leidinggeven aan internationale teams op de Nederlandse werkvloer.

Het tweede deel van deze module bestaat uit drie blokken.

Blok 4
Leidinggevende tools

Deelnemers maken kennis met Model voor Situationeel Leidinggeven: instrueren, coachen motiveren en delegeren. Ook leren ze hoe ze kunnen omgaan met verschillende medewerkers.

Blok 5
Teamwork optimaliseren

Deelnemers ontdekken hoe ze de productiviteit van het team kunnen verhogen door het vastleggen van effectieve teamafspraken in een teamcode en het stimuleren van teamwork.

Blok 6
Vaak voorkomende gesprekken voeren

Deelnemers oefenen in het voeren van gesprekken die vaak voorkomen. Ze leren hoe ze zo’n gesprek het beste kunnen beginnen, welke informatie ze moeten geven en hoe ze het gesprek beëindigen.
© – Op al onze trainingen en workshops berust copyright.
Niets van onze trainingen, workshops en lesmateriaal mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Language Switch.

Ook veiliger en efficiënter werken met jouw internationale collega’s?
Neem vandaag nog contact op!