5. Praktisch leidinggeven voor Poolse teamleiders (deel 1/2)

De module ‘Praktisch leidinggeven voor Poolse teamleiders’ bestaat uit twee delen. Wanneer Poolse medewerkers in Nederland doorgroeien naar een leidinggevende positie kan er verwarring ontstaan over wat er precies van ze verwacht wordt. Want in Polen wordt vaak een andere inhoud gegeven aan deze functies. In deze training leren teamleiders hoe ze effectief en positief leidinggeven aan internationale teams op de Nederlandse werkvloer.

Het eerste deel van deze module bestaat uit drie blokken.

Blok 1
Groeien in rol als leidinggevende

Deelnemers maken kennis met de rol van de Poolse teamleider in een Nederlands bedrijf.
Ze krijgen in-zicht in hun eigen kwaliteiten en manier van leidinggeven. Verder ontdekken ze hun persoonlijke uitdagingen om geaccepteerd te worden als teamleider.

Blok 2
Persoonlijke effectiviteit en efficiëntie

Deelnemers ontdekken en ontwikkelen bij zichzelf de competenties van een goede teamleider, zoals assertiviteit, daadkracht en besluitvaardigheid. Ook leren ze hoe ze hun eigen werk en dat van anderen goed kunnen plannen.

Blok 3
Communicatieve vaardigheden

Deelnemers leren hoe ze beter communiceren met hun medewerkers door goede vragen te stellen, te luisteren en effectief feedback te geven. Ook leren ze omgaan met weerstand binnen het team.
© – Op al onze trainingen en workshops berust copyright.
Niets van onze trainingen, workshops en lesmateriaal mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Language Switch.

Ook veiliger en efficiënter werken met jouw internationale collega’s?
Neem vandaag nog contact op!