2. Boeien en Binden voor leiders met lef

Interactief met informatie over de Poolse (werk)cultuur

De module ‘Boeien en Binden voor leiders met lef’ leert de leidinggevende of teamleider van een internationaal team, op een interactieve manier hoe medewerkers op de juiste wijze aan te sturen. De deelnemers krijgen in deze training zicht op de eigen sterke punten als teamleider. Ook wordt getraind hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met de culturele verschillen die er zijn in internationale teams.

© – Op al onze trainingen en workshops berust copyright.
Niets van onze trainingen, workshops en lesmateriaal mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Language Switch.
Interesse in een leiderschapstraining binnen uw bedrijf?