skip to Main Content

Wij hebben ‘Language Switch’ benaderd om Nederlandse les te geven aan onze collega’s die de Nederlandse taal niet machtig waren. Na 10 intensieve lessen hebben we zeker vooruitgang gemerkt in de spreekvaardigheid. Onze collega’s zijn op persoonlijk niveau begeleid en stonden in nauw contact met de taaltrainer. Ze waren erg tevreden over de prettige manier van lesgeven. Ook wij als werkgever waren blij met de trainer aangezien hij ons op de hoogte hield van de vooruitgang van de cursisten en hij hen ook zo nodig motiveerde als dat nodig was. Bedankt voor de lessen en de prettige samenwerking!