skip to Main Content

Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die ‘laagtaalvaardigheid’ moeten helpen voorkomen en verminderen. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor het aanpakken van laagtaalvaardigheid bij hun werknemers. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. De subsidie kan worden gebruikt voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

tel mee met taal logo

Werkgevers hebben dit jaar een tweede kans om subsidie aan te vragen bij Tel mee met Taal. Van 1 tot en met 30 juni 2021 kun je een subsidieaanvraag doen om te investeren in de basisvaardigheden van jouw werknemer.
In de jaren 2022 t/m 2024 is de aanvraagperiode telkens van 1 januari tot en met de laatste dag van februari van het betreffende jaar. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde subsidie aanvragen.

€ 1.500,-

Maximale bedrag per cursist

€ 125.000,-

Maximale bedrag per subsidieaanvraag

67%

Vergoed tot

Wijziging regeling

De wijzingingen die in 2020 al zijn doorgevoerd blijven van kracht. Zo is het maximale subsidiebedrag gelijkgetrokken voor alle typen aanvragen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt ook dit jaar € 125.000 per aanvrager. De subsidie moet worden verantwoord vanaf € 25.000. Ook de verplichte cofinanciering is gelijkgetrokken voor alle typen aanvragen. De verplichte cofinanciering bedraagt tenminste 33 % van de subsidiabele kosten.

Voorts worden aanvragen net als in 2020 niet langer op volgorde van indienen toegekend, maar op basis van een loting. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen, een gelijke kans op toekenning. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dan door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Hulp bij het aanvragen?

Subsidie aanvragen is specialistisch werk en kost veel tijd. Wij hebben ervaring met het aanvragen van deze subsidies. We bieden ondersteuning bij de administratieve afhandeling van subsidieaanvragen.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Agata Wolters, mail naar info@languageswitch.nl of bel 06-51399630.

Informatiesheet Tel mee met Taal

Wij hebben alle belangrijke informatie over deze Tel mee met Taal subsidieregeling duidelijk en overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Je kunt dit informatieblad aanvragen. Vul jouw naam en email adres in en wij sturen je binnen 24 uur het bestand geheel vrijblijvend toe.

    Ik ga akkoord met de beveiligde opslag en verzending