skip to Main Content
Kinga Altyńska

Kinga Altyńska

(Taal)trainer

Kinga Altyńska is (taal)trainer bij Language Switch. Ze is geboren en getogen in Polen. Toen ze zeker wist dat ze vertaler en tolk wilde worden, koos ze ervoor om eerst Nederlands te gaan studeren aan de Katolicki Uniwersytet Lubelski in Polen. Na drie jaar studie wilde ze graag naar Nederland om de taal op een praktische manier echt goed te leren. Ze verhuisde naar Nederland met het doel om een jaar als au pair te werken en zo meer Nederlands te leren.

„Ik wilde een kans hebben om de Nederlandse taal dagelijks in de praktijk te kunnen gebruiken,
want ik wist dat het de beste manier is om een taal goed te leren.”

Het beviel haar zo goed in Nederland dat ze hier inmiddels al bijna drie jaar woont en werkt. Toen haar au pair periode voorbij was, stak zij de handen uit de mouwen in diverse banen in de horeca, om in haar levensonderhoud te voorzien.

„Maar haar doel om van de liefde voor de Nederlandse taal
haar vak te maken verloor ze niet uit het oog.”

Om een concrete stap verder te maken richting dat doel nam ze contact op met Agata Wolters. Eerst ging zij aan de slag met het maken van vertalingen voor Language Switch en vervolgens startte zij met het geven van Nederlandse les via Skype. In de nabije toekomst wil zij, om te professionaliseren, met de NT2-docentenopleiding beginnen. Als jongste van het Language Switch trainersteam krijgt zij alle support om zich verder te ontwikkelen.