skip to Main Content
Katarzyna Schoonheim-Stypulkowska

Katarzyna Schoonheim-Stypulkowska

(Taal)trainer | beëdigd tolk | vertaler

Katarzyna Schoonheim-Stypulkowska is (taal)trainer bij Language Switch. Haar liefde voor de Nederlandse taal begon toen ze op haar 19e ging studeren aan de Vrije Universiteit in Berlijn. Ze koos voor het vak Amerikanistiek, maar ze ontdekte al snel dat het Nederlands haar echte passie was. In 2009 is ze in de Nederlandse Taal en Letterkunde en Amerikanistiek afgestudeerd. In datzelfde jaar is ze met haar Nederlandse man, die ze in Berlijn had ontmoet, naar Nederland verhuisd.

In Nederland heeft ze met succes de opleiding Juridisch Vertalen aan de SIVG voltooid en sinds 2012 is ze een freelance beëdigd vertaalster. Door haar werk in de uitzendbranche heeft ze veel contact gehad met Poolse, Romeense, Bulgaarse en Litouwse medewerkers en zag ze hoe veel obstakels zij in het dagelijks leven en op de werkvloer hebben ervaren omdat ze de Nederlandse taal niet (goed) machtig waren.

“Ik besloot toen om taallessen Nederlands aan de arbeidsmigranten te geven wat mij veel voldoening bracht.”

Door haar positiviteit, gedrevenheid, persoonlijke benadering en oprechte interesse volgen de cursisten met veel plezier de lessen. Het grootste compliment dat ze gekregen heeft was: ”Dankzij u heb ik mijn angst overwonnen om Nederlands te spreken en ben ik de Nederlandse cultuur beter gaan begrijpen en waarderen.”

“Daar doe ik het voor!”

Als taaltrainer bij Language Switch wil Katarzyna zich verder professionaliseren en ontwikkelen als taaltrainer en ze wil in de nabije toekomst het NT2-diploma behalen.