Wat kun je doen om de communicatie met (arbeids)migranten te verbeteren?

communicatie-met-arbeidsmigranten-670x377

Het gaat anno 2020 nog vaak mis in de communicatie tussen Nederlandse en internationale medewerkers.
Wij geven je graag enkele praktische tips om de communicatie te verbeteren.

Aangezien de (arbeids)migranten natuurlijk in Nederland wonen en werken is het ook goed om de communicatie in het Nederlands te laten verlopen. Op deze manier leren zij de Nederlandse taal het snelste en kunnen ze beter integreren.
Daarom zie je ook dat steeds meer overheidsinstellingen stoppen met het uitreiken van folders en brieven in het Turks, Pools, Arabisch of Engels. Mensen worden zo gestimuleerd de Nederlandse taal te leren.

Maar gewoonweg aannemen en eisen dat ze je begrijpen is te kort door de bocht. Bedenk daarbij dat naast de taalbarrière wantrouwen ook vaak een rol speelt (ook bij mensen die de Nederlandse taal al redelijk machtig zijn). Dit wantrouwen ontstaat vooral door onbegrip door de cultuurverschillen en maar ook miscommunicatie heeft hier een aandeel in.

Maar wat kun je doen om de communicatie met migranten te verbeteren?

1. Signaleren van de communicatieproblemen

Signaleren en onderkennen van een lage taalvaardigheid van je medewerker/collega is heel belangrijk. Heb oog voor al je medewerkers. Niet alleen de taal is anders, maar ook de cultuur, non-verbale communicatie etc.
Let daarbij ook op hun lichaamstaal. Vooral ogen zeggen vaak meer dan woorden!

2. De juiste manier van communiceren afstemmen

DÉ manier van goed communiceren bestaat niet, wel kunnen we je enkele tips geven waar je zeker iets aan hebt.

  • Neem de tijd.
  • Communiceer eenvoudig en helder (zowel mondeling als schriftelijk).
  • Check of iemand de inhoud van jouw boodschap goed begrepen heeft. Laat bv. in zijn/haar eigen woorden de werkinstructie herhalen. Stel een paar korte vragen en vraag door totdat je merkt dat je begrepen wordt.
  • Maak gebruik van professionele tolken.

3. Betrek iedereen bij je organisatie

Betrek de internationale medewerkers net zoals alle andere medewerkers bij de ontwikkelingen/evaluaties/processen binnen je bedrijf. Door de diversiteit binnen je bedrijf te vergroten zal dit de herkenbaarheid en cultuursensitiviteit vergroten. Zorg voor culturele synergie.

Probeer daarbij:

  • bewust te zijn van je eigen normen en waarden;
  • te weten wat kan spelen in bepaalde culturen;
  • helder en sensitief te communiceren;
  • geïnteresseerd en nieuwsgierig te blijven naar de andere cultuur.

En vooral:

  • Nieuwe alternatieven bedenken vanuit de andere culturen.
  • Een alternatief kiezen dat past bij de basiswaarden van alle culturen.

4. Samenwerking ongeacht het (taal)niveau

Werk samen en sluit niemand buiten omdat hij/zij de taal (nog) niet beheerst.
Communiceer/werk vanuit het perspectief van de medewerker: heb aandacht voor hetgeen waar je medewerker mee worstelt.

5. Actief contact zoeken

Een goede manier om eventuele problemen/conflicten sneller te signaleren en in contact te blijven met een vaak geïsoleerde groep mensen op de werkvloer is het outreachend werken.

Creëer laagdrempelige contactmomenten, bijvoorbeeld middels informele bijeenkomsten met andere internationale medewerkers of een informeel inloop vragenuurtje met de intermediair/tolk binnen jouw bedrijf.
Zo kom je actief in contact met deze groep medewerkers en kun je problemen vaak eerder signaleren en je communicatie hier op afstemmen.

Ook beter communiceren met je internationale collega’s?
Delen