Praat Nederlands met je Poolse collega’s

praat-nederlands-met-je-poolse-collega-670x377
Een vreemde taal leer je niet in je eentje. Dat geldt ook voor je Poolse medewerkers en collega’s. Want ook al zitten ze op een cursus Nederlands, een taaltraining alleen is nooit genoeg. Ze moeten oefenen, fouten maken en gecorrigeerd worden en heel vaak Nederlands horen. Als ze uitgedaagd worden om goed te luisteren naar vragen en werkinstructies, kan de taal langzaam bij ze inslijten. Ook meedoen aan smalltalk op de werkvloer vergroot hun Nederlandse taalvaardigheid.

En dat is belangrijk, want miscommunicatie op de werkvloer veroorzaakt ruis, irritatie en productieverlies. Een medewerker die instructies niet begrijpt, kan dure fouten maken. En een collega die de taal niet voldoende beheerst, kan zich buitengesloten voelen in een Nederlandse werkomgeving.

Marek, een van mijn Poolse cursisten, vertelde me laatst dat het hem maar niet lukte om met zijn collega’s Nederlands te spreken. Elke keer als hij ze in het Nederlands aansprak, reageerden zij in het Engels. Zo kon hij zijn taalvaardigheid onvoldoende oefenen. Het was hem ook overkomen dat hij uitgelachen werd om het accent waarmee hij de Nederlandse woorden uitsprak. Toch wilde hij het graag blijven proberen, omdat hij wist dat om de taal te leren het belangrijk was om de taal ook echt te gebruiken.

Daarom wil ik iedereen die met Polen (of andere buitenlanders) werkt vragen om er een goede gewoonte van te maken om Nederlands te spreken met hun collega’s. Ik heb een paar tips voor je die je hierbij helpen.

  • Als je Nederlands tegen een Poolse collega praat, spreek dan rustig en duidelijk, en herhaal belangrijke woorden. En als een Poolse medewerker iets tegen je zegt, antwoord dan niet in te snel tempo.
  • Check altijd of de medewerker je vraag of werkinstructie heeft begrepen. Neem daarbij geen genoegen met ‘ja’. Polen zeggen dat vaak louter uit beleefdheid. Beter is om te vragen of ze bijvoorbeeld even willen voordoen wat je aan ze hebt gevraagd. Als blijkt dat ze je niet hebben begrepen, herhaal je de instructie. Zo nodig ga je over op het Engels, veiligheid staat voorop natuurlijk.
  • Vraag aan de Nederlandse collega’s om contact te leggen met hun Poolse collega’s. Nodig ze bijvoorbeeld uit aan de kantinetafel en betrek ze in de gesprekken. Stel zo nodig een schema wie op welke dag met de Poolse medewerkers aan tafel gaat zitten. Geef zelf het goede voorbeeld door Poolse medewerkers steevast in het Nederlands aan te spreken.
  • Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat Polen een groot gevoel voor humor hebben ?. Maar ik wil je toch vragen om ze niet uit te lachen als ze je in het Nederlands aanspreken. Misschien klinkt hun accent grappig, maar het werkt een beetje ontmoedigend. Bewaar dat soort plagerij maar voor als ze in het Nederlands grapjes terug kunnen maken!

Zou je dit s.v.p. met je Nederlandstalige collega’s willen bespreken?

Agata Wolters
(eigenaar van Language Switch)

Ook veiliger en efficiënter werken met jouw internationale collega’s?
Neem vandaag nog contact op!

Delen