Miscommunicatie op de werkvloer. Hoe los je het in de praktijk op?

miscommunicatie-op-de-werkvloer-670x377
Miscommunicatie op de werkvloer: het niet goed begrijpen en opvolgen van werkinstructies komt heel veel voor. Vooral in bedrijven waar er een mix is van nationaliteiten gaat zo flink wat arbeidsproductiviteit verloren en is de sfeer bovendien soms ook om te snijden…

Als dat ook bij jullie speelt, weet je misschien wel dat die miscommunicatie een gevolg is van cultuurverschillen, taalbarrières en onduidelijke werkinstructies.

Het is nu eenmaal een feit dat er culturele verschillen bestaan tussen de meeste Nederlanders en de meeste Oost-Europeanen. En hoe je daarmee omgaat bepaalt of de samenwerking soepel verloopt en of de medewerkers productief zijn.

De tijd en energie die je steekt in het goed communiceren met Oost-Europese medewerkers verdien je snel terug. Medewerkers worden goed ingewerkt, voeren hun taken naar behoren uit en voelen zich betrokken bij het bedrijf. Dat voorkomt misverstanden en zal leiden tot hogere prestaties en een betere kwaliteit van het werk in het algemeen.

Maar met die kennis alleen, los je het nog niet op. Belangrijker is het antwoord op de vraag hoe je er in de praktijk een oplossing voor vindt.

Vier werkzame handvatten

Wij hebben 4 werkzame handvatten voor je. Als je die toepast zal je zien dat de communicatie met de internationale medewerkers in jullie bedrijf aanzienlijk verbetert. En dat ze de werkinstructies die je geeft beter begrijpen en opvolgen.

1. Luister actief en blijf doorvragen

Ga er niet van uit dat een ‘ja’ ook echt een ‘ja’ is
Als je echt wilt weten of een arbeidsmigrant je instructie heeft begrepen, moet je doorvragen en goed luisteren. Leg uit dat het niet erg is dat ze werkinstructies niet direct begrijpen. Voor het bedrijf is het zelfs beter om de instructies te herhalen dan dat zij hun werk opnieuw moeten doen. Stel specifieke vragen over de taak en laat ze herhalen wat je hebt gezegd.

2. Stimuleer vragen stellen

Leg uit dat het goed is om vragen te stellen over het werk.
Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Onze beste medewerkers stellen veel vragen’, ‘Voel je vrij om vragen te stellen’ of ‘Als ik iets niet begrijp, vraag ik het gewoon’. En dat het binnen het bedrijf juist als positief wordt gezien om te laten zien dat je iets goed wilt begrijpen. Dat levert bonuspunten op!

3. Controleer het werk

Check of ze de taak goed hebben uitgevoerd. Doe dit zowel tijdens de uitvoering als erna.
Zo voorkom je dat er fouten worden gemaakt. Omdat arbeidsmigranten niet snel de verantwoordelijkheid voor een vergissing op zich nemen, is het voor beide partijen beter om het niet zover te laten komen. En tegelijk toon je betrokkenheid bij het werk en de werknemer. De – vooral Midden- en Oost-Europese – arbeidsmigranten kunnen gebrek aan controle ervaren als gebrek aan aandacht. Vaak zeggen ze: ze nemen mij en het werk niet serieus, ze komen zelfs niet kijken of ik het goed gedaan heb of niet. Of ze vatten het persoonlijk op en zeggen: hij komt bij mij nooit kijken en laat mij de hele dag alleen.

4. Vertel ook dat fouten maken niet erg is…

en dat dat niet alleen de beste maar ook de ENIGE manier is om te leren.
Maak duidelijk dat ze niet bang hoeven te zijn voor het maken van fouten. Waar gewerkt wordt, worden nu eenmaal fouten gemaakt. Altijd JA knikken en doen net alsof je het begrijpt kan consequenties hebben. Wanneer een leidinggevende niet weet dat de medewerker iets niet heeft begrepen, kan hij ook niet helpen. Daarom is het beter om een gemaakte fout te rapporteren dan net te doen alsof er niets aan de hand is.

Ook veiliger en efficiënter werken met jouw internationale collega’s?
Neem vandaag nog contact op!

Delen