skip to Main Content
Medewerkers Terug Naar Hun Thuisland Door De Coronacrisis… Hoe Blijven Ze Betrokken Bij Je Bedrijf?

Medewerkers terug naar hun thuisland door de Coronacrisis… Hoe blijven ze betrokken bij je bedrijf?

Veel seizoensarbeiders uit Polen en andere Oost-Europese landen zijn terug gegaan naar hun thuisland door de Coronacrisis. Het is begrijpelijk dat ze in deze onzekere tijden terug willen naar de, voor hun zo belangrijke en gemiste, familie.

Vaak staan ze urenlang in de file om hun thuisland binnen te komen. Dat is heel erg vervelend en ik hoop dat ze gezond en veilig bij hun familie aankomen. Het zal zeker een tijd duren voor ze weer terugkomen naar Nederland om weer aan het werk te gaan.

Dat is geen goed nieuws voor de werkgevers, o.a. de agrarische sector waar veel seizoensarbeiders aan het werk zijn. Vele sectoren hebben deze arbeidsmigranten hard nodig.
Zeker nu het hoogseizoen is voor bijvoorbeeld de aspergetelers. Hoe moet dat nu? Het niet kunnen oogsten leidt tot extra kosten omdat het gewas nu beschermd moet worden tegen ziektes en ongedierte, terwijl hier dan geen omzet tegenover staat.

In Poolse media wordt er niet altijd een goed beeld geschetst over hoe wij in Nederland omgaan met corona, daarbij komen nog alle Facebook berichten en YouTube filmpjes die voor heel veel onrust zorgen. Daarom heeft LTO Nederland Werkgeverslijn land- en tuinbouw een podcast opgenomen – in het Engels, Pools en Nederlands -waarin meer uitgelegd wordt over het Nederlandse beleid, www.werkgeverslijn.nl.  Mijn complimenten ik vind de opnames heel goed en nuttig voor alle werkgevers in Nederland, niet alleen in de agrarische sector.

LTO Arbeidskracht heeft een platform opgericht om werkgevers in de land- en tuinbouw te ondersteunen bij vraag- en aanbod van personeel www.helponsoogsten.nl. Zo is er in de sierteeltsector weinig tot geen werk en in andere sectoren is er weer een tekort aan mensen door de massale terugkeer van de arbeidsmigranten naar hun thuisland.

Met dit nieuwe platform wordt een deel van dit probleem opgelost. Een heel mooi initiatief!
Ook hoor ik regelmatig dat oproepkrachten, die tijdelijk zonder werk zitten door de Coronacrisis, aan het werk gaan in de land- en tuinbouw. Dat is heel goed nieuws!

Aan de andere kant lees ik ook berichten over Roemenen en Hongaren die nog steeds naar Nederland komen, de vraag is natuurlijk of ze de ‘terug migratie’ volledig kunnen vervangen en hoe jij als werkgever het beste kunt zorgen dat jouw ervaren medewerkers, die de werkzaamheden en het bedrijf kennen terug komen?

In contact blijven met deze internationale arbeiders is heel belangrijk. Ze moeten de betrokkenheid blijven voelen. Probeer als werkgever dus contact te blijven houden met je internationale medewerkers die nu terug zijn in hun thuisland.
Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om hen juist nu een online cursus Nederlands te laten volgen terwijl ze in hun thuisland zijn. Zo blijven ze met Nederland én de Nederlandse taal bezig. Waardoor ze betrokken blijven.

Bij ons is het mogelijk om geheel online een taalcursus te volgen (als groepsles of 1-op-1 met een eigen taaltrainer).
Ook voor deze online lessen kun je subsidie aanvragen. Het is niet nodig dat de werknemer Nederlands als moedertaal heeft (ook (arbeids)migranten komen in aanmerking voor deze subsidie).

Heb je andere ideeën of vragen m.b.t. het binden en boeien van jouw medewerkers dan horen we dit graag.
Wij denken graag met jou mee.

Ik wens iedereen die getroffen is door deze crisis heel veel kracht en een goede gezondheid.

Agata Wolters