Als Pool(se) leidinggeven in een Nederlands productiebedrijf? Zó doe je dat!

poolse-teamleider-670x377
Heb je een Poolse achtergrond en ben je opgeklommen tot bijvoorbeeld teamleider in een Nederlands productiebedrijf? Dan kan het lastig zijn om je taken succesvol uit te voeren en het team op jouw hand te krijgen. Het cultuurverschil tussen Nederland en Polen is namelijk behoorlijk groot. En dat kan invloed hebben op hoe jouw leiderschap wordt ervaren door je teamleden.
Hieronder geven je 3 tips voor succesvol leidinggeven aan je medewerkers.

1. Let op hoe je communiceert

Een belangrijk onderdeel van leidinggeven is communiceren. Nederlanders hechten veel waarde aan open communicatie en het delen van informatie. Polen zijn hier vaak wat terughoudender in. Daarom is het belangrijk dat je je bewust wordt van hoe je communiceert met je Nederlandse collega’s. Dan zie je welk effect jouw woorden en gedrag hebben, en kun je die eventueel veranderen.

2. Weet wat je wilt bereiken

Een ander belangrijk aspect van leiderschap is het stellen van doelen en het creëren van een visie voor het bedrijf. Polen denken meestal meer aan de korte termijn en zijn minder bezig met de lange termijn. Nederlandse bedrijven zijn juist vaak gericht op de lange termijn en hebben een duidelijke visie voor de toekomst. Het is belangrijk dat je deze bedrijfsvisie weet te vertalen naar concrete doelen en acties voor je collega’s.

3. Leer omgaan met de culturele verschillen

Daarnaast is het belangrijk dat je op een goede manier omgaat met de Nederlandse cultuur en alle gewoonten die daarbij horen. Nederlandse medewerkers zijn vaak informeel en zeer direct in hun communicatie. Poolse medewerkers kunnen zich juist nogal formeel opstellen en houden meer afstand tot hun meerderen. Het is jouw taak om doeltreffend in te spelen op deze verschillen.

Hopelijk helpen deze 3 tips om je taak en rol als leidinggevende wat makkelijker te maken.

Om nog meer grip te krijgen op je rol als leidinggevende is het een goed idee om een gerichte leiderschapstraining te volgen. Daarin komen verschillende onderwerpen uitgebreid aan de orde. Zo’n training levert je inzichten en tools waarmee je de beste resultaten boekt met je team.

Jak być polskim liderem w holenderskiej firmie produkcyjnej? Oto jak to zrobić!

Awansowanie na lidera zespołu w holenderskiej firmie produkcyjnej może sprawić trudności w skutecznym wykonywaniu obowiązków i równoczesnym kierowaniu zespołem. Różnice kulturowe między Holandią a Polską są dość duże, co może wpływać na to, jak twoje przywództwo jest postrzegane przez członków zespołu.
Poniżej znajdziesz 3 wskazówki dotyczące skutecznego kierowania pracownikami.

1. Zwracaj uwagę na sposób komunikacji

Elementem kluczowym jest komunikacja. Holendrzy przywiązują dużą wagę do otwartej komunikacji i dzielenia się informacjami. Polacy często są bardziej powściągliwi w tym zakresie. Dlatego ważne jest, abyś był świadomy, w jaki sposób komunikujesz się z holenderskimi kolegami. Wtedy zobaczysz, jaki wpływ mają twoje słowa i zachowanie co ewentualnie możesz zmienić i/lub dopasowac w danej sytuacji.

2. Wiedz, co chcesz osiągnąć

Innym istotnym aspektem przywództwa jest wyznaczanie celów i tworzenie wizji dla firmy. Polacy zazwyczaj myślą bardziej krótkoterminowo i mniej skupiają się na długoterminowych planach. Holenderskie firmy często są skoncentrowane na długoterminowych celach i mają klarowną wizję na przyszłość. Ważne jest, abyś potrafił przetłumaczyć tę wizję firmy na konkretne cele i działania swoich kolegów.

3. Naucz się radzić sobie z różnicami kulturowymi

Istotne jest, abyś odpowiednio radził sobie z holenderską kulturą i wszelkimi zwyczajami z nią związanymi. Holenderscy pracownicy są często nieformalni i bardzo bezpośredni w komunikacji. Polscy pracownicy mogą być natomiast stosunkowo formalni i utrzymywać większy dystans do swoich przełożonych. Twoim zadaniem jest skuteczne dostosowywanie stylu przywództwa do różnych sytuacji, jednocześnie szanując różnice kulturowe.
Aby jeszcze lepiej zrozumieć swoją rolę jako lidera, warto skorzystać ze szkolenia z zakresu przywództwa. Takie szkolenie dostarczy ci wiedzy i narzędzi, dzięki którym osiągniesz najlepsze rezultaty w pracy zespołowej.
Meer weten over de leiderschapstraining?
Delen